Obecní knihovna Olbramovice
Naposledy aktualizováno: 09.11.2018 17:08:08

                                           ************************

 

 

                                    Stručně z historie knihovny v Olbramovicích.

 

           První existující záznam o založení knihovny po II. sv. válce byl nalezen v seznamu knih, který byl pořízen v druhé polovině roku 1953 a přesný zápis je od roku 1954.

             Knihovníkem v té době byl pan Antonín Novák, který bydlel v rodinném domku za farou ( dnes rodina Kavalcových). Knihovna byla zřízena v přízemí radnice v prostoru současného pohostinství.

             Další záznam o knihovně je z roku 1958, kdy byla knihovnicí paní učitelka Vítězslava Dlouhá. Dne 9. října 1959 se stal knihovníkem pan učitel Josef Válek a knihovna byla v té době již přemístěna do rodinného domku k Hrdličkům na místo bývalé prodejny NARPA. (Nyní v tomto domě bydlí rodina Malých).

            V roce 1968 byla knihovna přemístěna do bývalé budovy Mateřské školy a kratší dobu se stal knihovníkem pan učitel Miloš Kudera. Po něm se stala knihovnicí paní učitelka Eva Svobodová, která potom v této funkci působila dlouhé roky. Po její předčasné smrti v roce 1998 převzala knihovnu do péče paní Jiřina Čechová.

           Pod jejím vedením knihovna vzkvétala, byla doplněna kvalitními, moderními svazky knih. Zvýšil se také počet čtenářů z řad mládeže i dospělých. Zasloužila se o kvalitní přemístění knihovny do spodní části radnice, když se budova bývalé MŠ prodala.

          Z důvodů pracovního vytížení ve svém zaměstnání v Brně ukončila v roce 2008 knihovnictví a na její místo jsem od tohoto roku nastoupila já, neboť jsem odcházela do důchodu.

                                    

                                                                                      Milada Čechová, knihovnice.

 

 

 

                                             **************************

  

 

 

       Pro obecní knihovnu Olbramovice byly zakoupeny nové knihy na které městys Olbramovice uvolňuje ze svého rozpočtu určitou částku.

           Přijďte si vybrat jednu z celkového počtu skoro dva a půl tisíce knih, které naše knihovna nabízí. Pokud nebude Vámi požadovaný titul k dispozici, je možno zajistit jeho zapůjčení z městské knihovny ze Znojma.

           Četbou si nejlépe naplníte dlouhé zimní (případně i jiné) večery.

 

            

                                                                                        knihovnice Milada Čechová 

 

 

 

                                               *************************

 

 

 

zapis_z_vyjez­dni_porady2010­.doc

  — fotky z výjezdní porady, která se konala v Dolních Dunajovicích a v Mikulově naleznete v části       fotogalerie.

 

 

zapis_z_vyjez­dni_porady2011­.doc 

 ---  fotky z této výjezdní porady jsou také v části fotogalerie

 

 

zapis_z_vyjez­dni_porady2012­.doc

  ---fotky z výjezdní porady je možno nalézt v části fotogalerie 

 

 

zapis_z_vyjezdni_porady2014.doc

 

zapis-z-vyjezdni-porady_2015.pdf

  --- fotky z výjezdní porady je možno nalézt v části fotogalerie

 

 

 

 

   

 
Proces zabral 0.0066 sekund času a 0.69MB paměti.