Obecní knihovna Olbramovice
Naposledy aktualizováno: 09.11.2018 17:08:08

 

 

                                                    *******************

 

                                                  2012 - 2015

 

 

                             Setkávání starších občanů.

 

          Pod záštitou knihovny a dohlížecího výboru Jednoty se od roku 2012 pořádají jednou do měsíce setkání starších občanů. S touto myšlenkou přišly především ženy, důchodkyně, protože na rozdíl od chlapů nechodí do hospody, tudíž se některé důležité zprávy nedozví. Případně se je dozví s odstupem a zkreslené. 

         Snahou bylo zavést posezení lidí, kteří mají zájem o různé besedy, případně o povídání mezi sebou. První posezení se konalo 12. dubna 2012 v Obecním domě. Sešlo se kolem dvaceti osob a přišli dokonce i chlapi, protože byli zvědaví a také se báli, aby na ně ženské něco nevymyslely. Z peněz jednoty bylo zajištěno malé občerstvení, jako káva, čaj, brambůrky apod. Někdo z přítomných vinařů donese trochu vína, některé šikovné holky zase nějakou tu sladkost, kterou sami vyrobily. Později se tato praxe stala jakousi tradicí, takže káva a dobrota, případně sklenička vína na stolech nikdy nechybí.

         Setkání byla již celá řada, některé se odehrávají v Obecním domě, některé, především v zimním období, v zasedací místnosti na radnici. Součástí těchto besed a setkání jsou také výlety, které jsou velmi oblíbené.

         První výlet našeho spolku se uskutečnil 8. května 2012 a směřoval do Věžek u Kroměříže na výstavu květin. Myšlenka takovýchto výletů a zájezdů se nám zalíbila. Domluvili jsme se, že budeme mezi besedy s posezením prokládat zájezdy na jednotlivé zajímavosti.

         Pěkná beseda byla o pedikúře v červenci 2012 i s praktickou ukázkou, kterou předvedla paní Daňhelová. V říjnu téhož roku jsme jeli do Mahenova divadla v Brně na divadelní představení Mandragora, které se všem účastníkům zájezdu líbilo.

         Protože se nám zalíbily besedy s nějakým tematickým zaměřením, pozvali jsme v lednu 2013 pana Janíčka, který nám velice poutavě a poučně vyprávěl o včelách, jejich životě a chovu a o jejich produktech. Také jsme ochutnali několik různých druhů medu i medovník.

        Dne 25. 7. 2013 se konala oslava výročí obce Olbramovice. Od první psané zmínky o ní  uběhlo letos právě 950 roků a červencový termín byl vybrán vzhledem ke svátku sv.Jakuba, kterému je zasvěcen zdejší kostel. Šikovné ženy upekly tradiční koláče a při oslavě na náměstí všem velice chutnaly.

       Další beseda na zajímavé téma byla 31. října 2013. Paní Gigimovová z Vedrovic nám velice kvalitně a poutavě vyprávěla o Africe. Zábavnou formou nás seznámila s cestou a pobytem v Senegalu. I další posezení v nedávno otevřené pizzerii bylo zábavné. Kulturní prostředí nám jako už vícekrát zpříjemnil pan Matouš s dcerkou Blankou.

      23. června 2014 jsme s malým autobusem pro dvacet osob podnikli zájezd na Mušovská jezera a do Mikulova, kde jsme si kromě historického jádra s odborným výkladem prohlédli Dietrichsteinskou hrobku a potom jeli do zahradního centra v Židlochovicích.

       V říjnu jedeme na další výlet, tentokrát směr Oslavany. V místním rozlehlém zámku je muzeum hornictví a energetiky. Velice zajímavě, poutavě a s humorem nás provázeli bývalí zaměstnanci těchto dnes již zaniklých firem. Byla na nich vidět láska a hrdost na svou bývalou práci. Toto setkání nám zprostředkovali manželé Ficovi ( Pavel Fic a Alena Žáková – původně občané Olbramovic). Z Oslavan jsme jeli k Menšíkově rozhledně u obce Hlína a zájezd jsme ukončili v Ivančicích na výstavě chryzantém.

        Mezitím proběhlo několik dalších posezení a besed, z kterých vynikla říjnová, na níž jsme si prohlédli ukázky pletení z papíru, tvoření dóz, ošatek a drátkování květin a ozdob.

        Zatím náš poslední výlet byl 30.1.2015 do Brna na putovní výstavu korunovačních klenotů v letohrádku Mitrovských. Odsud jsme jeli do Technického muzea a nakonec navštívili hvězdárnu na Kraví hoře. Všechny prohlídky byly nesmírně poutavé a zajímavé. Někdo byl nejvíce unešen exponáty v muzeu, jiný zase cestou do vesmíru jako astronaut. Prostě, byli jsme nadšeni a začali plánovat další výlet.

 

                                                                                      Milada Čechová, knihovnice

 

 

                                                   *************************

 

        

 

           Ve čtvrtek 26. února se uskutečnilo další setkání v zasedací místnosti na radnici. Kromě kafíčka, trošky vína a povídání o věcech důležitých, méně důležitých a nejdůležitějších se domluvily další akce, kterých by se mohli naši senioři uskutečnit.

           Jako nejreálnější se jeví přednáška o přírodě a především ptactvu v našem regionu. Měla by se uskutečnit koncem března a přednášet bude pan Mvdr Julius Klejdus z Branišovic. Přesný termín a místo konání budou ještě upřesněny. 

            Někdy v dubnu, případně v květnu bychom chtěli navštívit Jadernou elektrárnu v Dukovanech, kde se pořádají velice zajímavé a poutavé přednášky o historii elektrárny, o výrobě elektřiny, zabezpečení apod. O tyto přednášky je velký zájem, takže se musíme předem objednat. Proto se bude termín výletu podřizovat možnostem Jaderné elektrárny. Součástí by mohla být návštěva zámku v Jaroměřicích. Předpokládáme, že výlet můžeme zakončit pozdním obědem a prohlídkou hotelu Ryšavý ve Vémyslicích.

            Jak je vidět, plánů máme dost, takže hodně zdraví a elánu všem.   

 

 

                                                                                      Milada Čechová, knihovnice

 

 

                                                       *************************      

 

 

 

             Člověk míní a okolnosti mění naše představy podle svého. Přednáška, která byla domluvena s panem doktorem Klejdusem se nemohla uskutečnit. Program, který má nachystaný, nutně potřebuje promítání diapozitivů a tedy temné prostředí. To se nám nepodaří v odpoledních hodinách zajistit. Proto jsme se s panem doktorem domluvili na termínu někdy v podzimních, případně zimních měsících, kdy už bude možné slušné prostředí zajistit kolem páté hodiny odpoledne.

            Podobná situace je s návštěvou Dukovanské elektrárny. Nejbližší termín na prohlídku domluvila paní Kubešová na září.

            K další schůzce tedy došlo 26. března a byla spojena se schůzí jednoty. Zůčastnili se jí i prodavačky a vedoucí z prodejny COOPu. Řešily se některé připomínky k fungování obchodů v naší obci. Příjemnou částí bylo podavání malého občerstvení, hrazeného ze společné kasy. Víno na zlepšení nálady přinesli pan Kubeš a pan Čech. Domlouvaly se opět možnosti na nějaký společný výlet. 

 

 

                                                                                         Milada Čechová, knihovnice

 

 

                                                     **************************

 

 

 

              Setkání 23. dubna proběhlo opět v zasedací místnosti úřadu městyse. Bylo to volné povídání při sklence vína a sušenkách. Probrali jsme stav našich zahrádek, květinek a zeleniny. Několik účastnic se také přihlásilo na zájezd do Kroměříže na výstavu květin. Pořádá ho spolek důchodců z Vedrovic. Celkem se k nim připojilo deset našich občanek. Také jsme se domluvili, že uspořádáme výlet do Bohutic, abychom si prohlédli historické sochy, bohutickou Lurdskou jeskyni a okolí. 

              Doplňuji informaci ze zájezdu do Kroměříže: bylo pěkné počasí a výstava se všem velice líbila.

 

 

                                                                                         Milada Čechová, knihovnice

 

 

                                                     ***************************

 

 

             A je to tady. 28. května se uskutečňuje výjezdí posezení do obce Bohutice. Ve 13.20 jedeme linkou autobusu do Bohutic. Tam máme domluveno, že nás provede pan starosta Pavel Štefka. Prohlížíme si sochy s poutavým povídáním o jejich historii. Navštívíme také kostel, kde působil kněz z Olbramovické farnosti, páter František Sušil. významný sběratel moravských lidových písní. Navštívíme také opravené historické zámecké sklepy a potom jsme šli na prohlídku Lurdské jeskyně.

             Závěrem krásného výletu bylo občerstvení v restauraci a domů opět odjíždíme autobusovou linkou č. 164. Výletu se zúčastnilo celkem 18 osob a všem se moc líbil. Poděkování patří panu starostovi Štefkovi za jeho poutavé vyprávění a čas, který nám věnoval.

 

 

                                                                                          Milada Čechová, knihovnice

 

 

                                                      **************************

 

 

             Krásný výlet 18. června 2015. Už v půl osmé ráno odjíždíme na další výlet, který tentokrát začíná v Kralicích. Prohlížíme si památník Bible Kralické, základy původní tvrze a historickou kapli. Velice poutavě nám paní průvodkyně vyprávěla o tiskárně Českých bratří, která byla přesunuta z nedalekých Ivančic právě do Kralic. Také jsme si prošli sál, který byl věnován J.A.Komenskému a jeho vztahu k různým význačným osobnostem své doby.

              Z Kralic jsme odjeli na prohlídku zámku v Náměšti nad Oslavou. Paní průvodkyně nás seznámila s historií zámku a  provedla po vnitřních místnostech. Je zde umístěna největší sbírka gobelínů v naší republice. Jedná se převážně o díla belgických mistrů. Na zámku jsou také místnosti v kterých pobýval prezident Beneš.

              Vzhledem k tomu, že nám vznikla časová rezerva, rozhodli jsme se ještě navštívit nedaleké Dalešice. Především pivovar, který se proslavil tím, že zde byly natáčeny části slavného filmu Postřižiny. V pivovarské restauraci jsme si dali dobrý oběd a samozřejmě dalešické pivo.

               Naše cesta potom pokračovala do Vémyslic, kde jsme měli s panem Ryšavým domluveno, že nás pan provozní ředitel Janda provede po hotelu "Ryšavý". V restauraci jsme popili kávičku, někdo si dal zmrlinový pohár a potom jsme měli možnost si prohlédnout většinu prostoru hotelu. Naprostá většina lidí tam dosud nebyla a všichni byli překvapeni tím co všechno poskytuje. Profesionální výklad pana ředitele ukončil náš výlet. Počasí nám přálo a plni zážitků jsme se vrátili domů.

 

 

                                                                                             Milada Čechová, knihovnice

 

 

                                                            *************************

 

      

 

                  Červenec a srpen. Začaly prázdniny, období na které se těší snad všichni školáci. Někdy i rodiče a prarodiče, i když to jejich těšení bývá i s obavami jestli to hlídání neposedných a nezbedných ratolestí zvládnou a ve zdraví přežijí. Také je to období dovolených, velkého horka, letos i sucha, a různých polních a sklízecích prací. Vzhledem k těmto všem radostem a starostem se naši senioři dohodli, že příští akci uskuteční až v září, kdy už snad bude počasí příznivější. Mezitím pilná paní Kubešová domlouvala exkurzi v Jaderné elektrárně Dukovany. Jejich program je velice nabitý a je třeba se domluvit na nějakém termínu, kdy jsou ochotni se nám věnovat. Podařila se domluvit prohlídka i s odborným výkladem již na září. Na tuto akci se všichni už moc těšíme protože uvidíme jak se rozbíjí atom a vzniká z toho elektřina.

 

 

 

                                                                                               Milada Čechová, knihovnice 

 

 

                                                             *************************

 

 

                    Je patnáctého září, největší vedra už skončila a my jedeme konečně na exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany. Autobus řídí přímo pan Adámek. hýří optimismem a všem předává svou dobrou náladu. Před příjezdem do Dukovan si trochu prohlížíme skvěle opravený zámek v obci Valeč. Je nádherné vidět. co se podařilo udělat z chátrajících objektů. které dříve obhospodařoval zemědělský podnik. Zámek nyní vlastní poměrně velká stavební firma V - stav z Hrotovic, které také mimo jiné patří i hotel v Hrotovicích.

                    V elektrárně se nás ujala příjemná paní, posadila nás do sálu kde nám začali promítat filmy o výrobě elektřiny, o výstavbě elektrárny a o její bezpečnosti a podobně. Potom jsme si prohlédli maketu celého areálu. Na ní jsme viděli jak jsou rozmístěny jednotlivé objekty zapojené do technologického procesu výroby elektřiny od jaderné reakce přes parní turbíny až po generátory vyrábějící elektřinu. Neméně zajímavé byly také informace o zajištění bezpečnosti elektrárny. Dukovanská elektrárna splňuje i ty nejnáročnější parametry a je považována za jednu z nejbezpečnějších na světě.

                     Z Dukovan jsme se vydali do Třebíče, okresního města, které má hned tři významné části zapsané v programu kulturního dědictví UNESCO. Je to zachovalá a komplexní židovská část města, rozlehlý židovský hřbitov a monumentální bazilika svatého Prokopa.

                     Nejprve jsme navštívili baziliku a paní průvodkyně nám podala historický obraz o této starobylé mohutné stavbě, kde se setkává mnoho architektonických vlivů tehdejší Evropy. Po té jsme si prošli židovskou čtvrtí až do synagogy a vyslechli přednášku o její historii. Unaveni prohlídkou a především delší procházkou jsme uvítali posezení v zahrádce před cukrárnou u dobré zmrzliny. Autobusem jsme potom odjeli na prohlídku židovského hřbitova. Jedná se o rozlehlý a dobře udržovaný areál, kde na návštěvníka dýchá pohnutá historie židů, jejich skoro nepochopitelné věčné oddělování od ostatního obyvatelstva a jejich pronásledování.  

                     Plni dojmů jsme se odsud vydali zpět a tím ukončili tento krásný den. Těšíme se na nějaký další výlet, případně jinou akci, o níž se asi budeme domlouvat při příštím setkání.

 

 

                                                                                                 Milada Čechová, knihovnice   

 

                                                      

                                                             *************************

 

 

 

                  V říjnu, dvacátého druhého jsme se setkali opět v zasedací místnosti úřadu. Kromě důležitého povídání kdo, kde, s kým a vzájemných informací o zdravotním stavu, bylo úkolem domluvit se na nějaké další společné akci. Návrh padl na návštěvu brněnského divadla Reduta, které uvádí komedii "Bratránek z Batávie". Pro důvod, proč zrovna toto představení, se musíme vrátit trošku do historie.

                 V sobotu, pátého září se konaly v našem městyse dvě pěkné akce. Dopoledne to byly hojně navštívené rybářské závody. Počasí přálo, ryby braly, občerstvení bohaté a návštěvníci byli spokojeni. 

                 Odpoledne pořádal Vinařský spolek burčákobraní. Moc pěkná akce, kde kromě ochutnávání a pití burčáku byl také pěkný doprovodný kulturní program. Kromě již tradiční cimbálky byli také pozváni zpěváci z divadla Reduta. A mezi nimi byl jeden olbramovický rodák, pepík Šabaka. Zpívání bylo moc hezké, všem se líbilo a tady vznikl nápad o případné návštěvě tohoto souboru přímo v divadle.

                 V jednom dni se tedy uskutečnily u nás dvě  pěkné a zajímavé akce, což možná trošku ublížilo té odpolední z hlediska návštěvnosti. Pro pořadetele bylo také smutné, že nepřišel ani jeden z členů zastupitestva, přesto, že alespoň někteří burčák pijí a mají ho rádi.

                  Takže vraťme se k říjnovému setkání seniorů. Bylo domluveno, že se pojede do divadla a to sice už v listopadu. Samým těšením na divadlo se nestihly ani dopít dvě lahve vína a všichni se spokojeně rozešli.    

 

 

                                                                                                    Milada Čechová, knihovnice

 

 

                                                                   *********************** 

 

 

                   A je tu slibované divadlo. Dvaadvacátého listopadu 2015 jedeme do brněnské Reduty na zpěvohru "Bratránek z Batavie". Jedeme velkým autobusem a přesto je zcela obsazen. Hlavní roli ve zmiňovaném skoro operetním díle hraje totiž náš rodák z Olbramovic, Pepík Šabaka. Pro všechny zúčastněné to byl velmi dobrý zážitek, divadlo se všem líbilo.

                   Je zřejmé, že tyto výlety, ať již za kulturou nebo za krásami a zvláštnostm přírody se všem líbí, proto bude naší snahou v nich podle možností pokračovat i v příštím roce.

 

 

 

                                                                                                   Milada Čechová, knihovnice

 

 

                                                                   ***********************

 

 

                                                                      2016

 

 

                    Od prosince 2015 do následujícího března se uskutečnily tři schůzky v zasedací místnosti na radnici. Probíraly se samozřejmě velice důležité věci, jako např hned v té první, kolik má již která účastnice napečeného cukroví a co jí ještě zbývá k úplné spokojenosti celé rodiny. Ochutnali jsme již výrobky těch nejpilnějších hospodyněk, popřáli si do nového roku hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví.

                    Na setkání 10. března přišly děti ze Základní školy, aby popřály ženám k jejich svátku. Takže byly i nějaké zákusky, trochu vína a celkově dobrá nálada a spokojenost.                     

                    Také se vytvářel aspoň orientační plán na nějaké další výlety. Vypadá to, že již v březnu by mohl být opět zájezd do divadla.

 

 

                                                                                                   Milada Čechová, knihovnice

 

 

                                                                     **********************

 

                                 

                

                   26. března 2016 se konal zájezd do Brna na divadlelní představení s názvem "Na tý louce zelený". Byl zajištěn velký autobus a kupodivu byl zcela naplněn. Představení se všem velice líbilo a tak se hned všichni těšili na nějaký další zájezd. Předběžně bylo dohodnuto, že se pojedeme podívat do Slavkova na Mohylu míru a okolí, kde se v roce 1805 uskutečnila památná Bitva tří císařů.

 

 

                                                                                                     Milada Čechová, knihovnice

 

 

                                                                     ***********************

 

 

 

                   Osmého dubna bylo setkání opět na úřadě městyse v zasedací místnosti. Současně s ním se konala výroční schůze Jednoty. Přišly i prodavačky z obou našich obchodů. Na občerstvení se podávaly chlebíčky a ochutnalo trochu vína. Přišla nás potěšit a k slavnostní náladě zahrát také Blanka Matoušová.

                   Paní Kubešová také všechny seznámila s připravovaným výletem, který by se měl ještě v dubnu uskutečnit.

 

 

                                                                                                     Milada Čechová, knihovnice

 

 

                                                                      **********************

 

 

 

               Slibovaný a domlouvaný výlet se uskutečnil 28. dubna. Kromě Mohyly míru jsme navštívili ještě zámek ve Slavkově. Škoda, že nakonec se zúčastnilo trochu méně zájemců. Nenaplnili jsme ani malý autobus i když předběžný zájem byl značný. Možná se sešlo několik důvodů, pro které se někteří nemohli zúčastnit. Ale všichni, kteří se zúčastnili, byli nakonec velice spokojeni a těší se na další výlety. 

 

 

                                                                                                      Milada Čechová, knihovnice

 

 

                                                                      ***********************

 

 

                 V květnu, dvacáteho šestého, je setkání trochu vyjímečné. Za jeho místo byla zvolena pizerie v Domě služeb. Přišlo nás jen dvanáct a to jen samé ženy. Povykládaly jsme si dojmy z výletu, zážitky z jarních prací a úspěchů na zahrádkách a také samozřejmě jsme řešily svoje zdravotní problémy. To všechno při dobré pizze, kterou nám paní Doubková připravila. Dohodly jsme se, že do prázdnin uděláme ještě jedno setkání. 

 

 

                                                                                                      Milada Čechová, knihovnice

 

 

                                                                     ***********************

 

 

                 Úplně na konci školního roku, 30. června 2016 se poslední předprázdninové setkání uskutečnilo. Tentokrát v Obecním domě, protože v letním období, kdy se nemusí topit je tam příjemně, je to uprostřed obce a nemusí se chodit poschodech, které některým zúčastněným dělají potíže. Už se stalo tradicí, že nejlépe se povídá u malé sklenky vína. Domluvili jsme se, že o prázdninách si dáme volno, protože jsou různá hlídání dětí (tedy vnoučat), případně všelijaké rodinné výlety, dovolené a podobně.

 

 

                                                                                                      Milada Čechová, knihovnice

 

 

                                                                     ************************

 

 

                  Chtěli jsme si celé prázdniny dát pauzu, ale už další setkání jsme uskutečnili již 25. srpna. To hlavně proto, že máme možnost se zúčastnit zájezdu na výstavu květin do Kroměříže. Zájezd pořádají senioři z Vedrovic a mají v autobuse několik volných míst. Samozřejmě, že se také zhodnotil průběh prázdnin, povídalo o všech zážitccích a nálada byla jako vždy velice pěkná a srdečná.

                   Asi deset našich členek se přihlásilo a z jejich povídání po návratu bylo zřejmé, že zájezd byl velice úspěšný, všem se na výstavě moc líbilo a děkují kolegům z Vedrovic, že jim to umožnili.

 

 

                                                                                                      Milada Čechová, knihovnice

 

 

                                                                     ************************

 

 

                  V září není žádné sezení. Výlet, na který jsme se všichni dlouho těšili se uskutečnil patnáctého a to na Brněnskou přehradu. Nejprve jsme navštívili hrad Veveří, kde jsme měli prohlídku s průvodcem. Hrad se průběžně opravuje, některé části jsou již renovované, na některé opravy ještě čekají. Je zřejmé, že uvést všechno do pěkného stavu je cesta na dlouhou dobu a bude potřeba hodně peněz.

                  Z hradu jsme jeli do Veverské Bitýšky na oběd do restaurace, kterou vede Vlaďka Skopíková. Potom jsme šli spokojeně na lodní přístaviště očekávat naši výletní loď. Jízda po přehradě byl velice příjemný zážitek, počasí nám přálo, svítilo sluníčko a všichni jsme byli z celkovým průběhem výletu moc spokojeni. Na přístavišti u hráze jsme ještě něco malého pojedli a vypravili se na cestu domů. Už teď se těšíme na nějaký další výlet.

 

 

                                                                                                      Milada Čechová, knihovnice

 

 

                                                                        ***********************  

 

 

                    Ještě jedno setkání se odehrává v Obecním domě. Je 29. září a je stále teplo, takže se nemusí topit. Příští setkání už bude určitě chladněji, tak schůzky zde skončí a přesuneme se do vytopené zasedací místnosti na radnici. Atmosféra je pěkná, ale trochu posmutnělá. Loučíme se s paní Polednovou, protože s manželem kvůli jeho zdravotnímu stavu odcházejí z Olbramovic, stěhují se do Brna. Domek již prodali. Nejraději by se vrátili do našeho DCHB, ale v současné době není v tomto domě žádné volné místo. Všichni jim přejí hodně štěstí a samozřejmě také zdraví. Jinak vládne stále srdečná a vlídná nálada a je vidět, že všichni přicházejí rádi a chtějí chvíli pobýt ve společnosti a popovídat si.

 

 

                                                                                                      Milada Čechová, knihovnice

 

 

 

                                                                          *********************

 

 

                     Poslední setkání kterým ukončíme rok 2016 je 8. prosince v zasedací místnosti Obecního úřadu. Je slavnostnější, protože seniorům přišly popřát hezké svátky děti z naší Základní školy, Předvedly pod vedením paní učitelky Dany Šidlové velmi hezké a dojemné pásmo říkanek. písniček a koled.

                      Sešlo se kolem dvaceti lidí, ochutnali jsme už napečené cukroví, trochu vína a také na zahřátí teplý grog. Všichni jsme si navzájem popřáli hezké svátky, hodně zdraví a vyslovili přání, abychom se zase po Novém roce ve zdraví setkali.

                      Při zpětném pohledu se nám celý uplynulý rok vydařil, bylo na co vzpomínat. Doufáme, že i v příštím roce najdeme nějaké přitažlivé výlety a uspořádáme dost setkání, aby bylo zase na co vzpomínat a o čem povídat.                              

 

 

                                                                                                     Milada Čechová, knihovnice

 

 

                                                                          *********************

 

 

  

                                                                      2017

    

                         Nový rok 2017 vítáme trochu opožděně. Až jsme se vzpamatovali z vánočních svátků, novoročních oslav a popíjení. tak tu byl náhle už únor. Poprve jsme se sešli na radnici šestnáctého února. Vzpomínalo se na svátky, probíral se dosavadní průběh zimy, tradičně se řešilo zdraví a které nemoci zase přibyly. Hlavně se však probíraly plány do budoucna a to především:

                         - příští setkání bude současně se schůzí Jednoty.

                         - další společnou akcí by měl být už zase nějaký společný výlet.

 

                         Sešlo se jako vždy kolem dvaceti občanů (hlavně občanek), nálada byla veselá, tradičně kafe a trocha vína. Zdá se, že rok 2017 naváže na úspěšný minulý rok a přátelská setkání budou vždy plná humoru a veselí.

 

                                     

                                                                                                  Milada Čechová, knihovnice

 

 

                                                                         *********************

 

                         

 

                          Devátého března zahajujeme setkání poněkud netradičně, vzhledem k tomuto ročnímu období, v Obecním domě. Budova je prochladlá, takže se zde musí poměrně značně topit, aby bylo příjemné prostředí. Důvodem, proč nemůže být setkání na radnici je připravovaný audit hospodaření městyse, na který se musí chystat podklady v zasedací místnosti. Tento důvod přišel také všem zúčastněným vysvětlit i pan starosta. Další schůzky mohou probíhat opět na radnici.

                        Dnešní akce byla poněkud větší, než obvykle, protože se současně konala schůze Dohlížecího výboru Jednoty. Paní Vybíralová přednesla zprávu o hospodaření družstva Jednota. Vyplynulo z ní, že se poněkud snížily tržby oproti minulému roku. Hlavním důvodem jsou jistě existence dvou supermarketů v Moravském Krumlově a také Tesca v Pohořelicích. Pro velké nákupy se prostě jezdí do těchto měst. Někdo si také může nakoupit třeba i v Brně při cestě z práce domů. Došlo také na hodnocení obou obchodů Jednoty v našem městysi. Byla trochu vytýkána špatná orientace v cenovkách vystaveného zboží. Systém, který je zaveden vyhovuje velkým marketům. V menších obchodech nelze cenovky umístit přesně u zboží, protože na ten ohromný sortiment, který se nabízí je trochu málo místa. Jinak "horní" obchod je hodnocen velmi pozitivně, jak co do sortimentu tak i milého chování personálu. V "dolním" obchodě poněkud zdržuje, že pokladní zároveň krájí salámy a kdo kupuje jenom maličkost, musí zbytečně čekat. Jinak jsme ale všichni moc rádi, že zde máme tak dobře zásobené obchody.

                        Další významnou událostí byl včerejší Mezinárodní den žen, takže naší povinností bylo jej řádně oslavit. Děvčata na to samozřejmě myslela, takže byly nachystané chlebíčky, trocha cukroví, někteří přinesli víno a kařdá žena dostala pěknou kytičku. Přišla nám také zahrát Blanka Matoušová na flétnu a na klarinet. Vytvořila se tím tak příjemná atmosféra, že někteří neodolali a pustili se do tance. Vzledem k nedostatku tancechtivých mužů došlo i na ryze dámské páry.

                        Ještě před ukončením velice pěkného setkání byl upřesně už předem avizovaný výlet. Bude se konat 22. března do brněnského pavilonu Antropos a po té zajedeme do Miroslavi na prohlídku opraveného zámku.

 

 

                                                                                                 Milada Čechová, knihovnice

 

 

                                                                            ********************  

 

 

                           Tak už jsme se dočkali. Konečně je tu 22. březen a my jedeme na výlet do pavilonu Antropos v Brně. Počasí nám příliš nepřeje, je chladno a také trochu mrholí. Moc nám to nevadí, v autobuse je teplo a nejedeme na výlet do přírody, ale do pavilonu, kde se budeme koukat na pračlověky a jejich přírodu hezky v suchu a teple. Prohlídka byla velmi poutavá a poučná (pokud si z ní něco dokážeme zapamatovat) protože byla i s velice pěkným výkladem. Počasí nebylo nakonec tak zlé, takže jsme se mohli chvíli procházet i okolním parkem.

                           Z Brna jsme odjeli do Rajhradu, kde je v kláštere umístěn Památník moravského písemnictví. Prohlédli jsme si celý vnitřní areál s výstavou, zámeckou knihovnu a poslechli si poutavý výklad. Celý areál kláštera je velmi rozsáhlý a ze značné části již velice pěkně zrestaurovaný. Dokončení oprav zbývajících objektů si však vyžádá ještě velké náklady.

                           Po prohlídce jsme se už začali přibližovat k domovu, protože jsme si zajeli do Miroslavi na místní zámek. Ten zůstává ve vlastnictví města a v posledních letech se dočkal významných oprav. Zámkem nás provázela paní Počarovská, zhlédli jsme výstavu obrazů z puzzlí a modelů různých staveb. A protože nás všechny ty prohlídky a krásné zažitky už značně unavily navštívili jsme místní restauraci. Po obědě ve Slavii jsme plni dojmů a s plným žaludkem zamířili k domovu. Několik fotek z tohoto výletu si můžete prohlédnout v části fotogalerie.                                                                                                                   

 

                       

                                                                                                   Milada Čechová, knihovnice

 

 

                                                                                ********************

 

 

                            V květnu, devátého, jedeme na divadelní představení do brněnského divadla Reduta. To jsme si domlouvali už na společném posezení v dubnu. Přestavení s názvem Když zavítá máj je směs vybraných populárních melodií z oper, operet a muzikálů. Všechny mužské role tam zpívá jediný zpěvák a to Pepík Šabaka, olbramovický rodák. Kromě něj tam ovšem vystupovaly také zpěvačky a recitátorka, vše s klavírním doprovodem.  Příjemnou atmosféru doplňovali žáci ZUŠ varhanické z Brna.

                            Zažili jsme pěknou slavnostní atmosféru a představení plné známých melodií se všem velmi líbilo.

 

 

                                                                                                  Milada Čechová, knihovnice

 

 

                                                                              ********************

 

 

                             Setkání, které bylo ještě v květnu se zůčastnily jen samé ženy. Kromě toho, že si pěkně popovídaly, domlouvaly ještě další výlet. Představa byla do Znojma  na vláček, hrad, rotundu, kostel a podobně. Současně navštívit mlýn ve Slupi. Termín asi tak koncem června, ještě před prázdninami.

                             Jenže při konrétním domlouvání zjistila paní Kubešová, že nejezdí vláček a návštěva památek je tím ohrožena. Proto jsme po domluvě místo do Znojma vyřešily situaci tak, že se pojede do Lednice.

                             Takže 21. června je první letní den a my jsme jeli na báječný zájezd do Lednice. Myslím, že všichni jsme tam už nejméně jednou byli, ale to nám nevadilo. Prohlédli jsme si zámecký skleník, procházeli se v parku, navštívili koňské stáje, kde je instalována zajímavá výstava. Potom jsme jeli lodičkou k minaretu, někteří si vyšlápli nahoru a ostatní si aspoň v místním bufetu dali kafe. Zpáteční cesta byla zase lodičkou a kapitán nám ji zpříjemňoval výkladem.

                              Protože všem po náročném cestování vyhládlo, zašli jsme do lázeňského hotelu na oběd a po dobrém obědě jsme se ještě zastavili v cukrárně na kafe a na zmrzlinu. Plni hezkých dojmů jsme se vraceli domů a těšíme se na další výlet. V části fotogalerie je z našeho putování umístěno zase několik fotek.

 

 

                                                                                                  Milada Čechová, knihovnice

 

 

                                                                              ********************     

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
Proces zabral 0.0188 sekund času a 0.65MB paměti.